Make your own free website on Tripod.com
< >

Menu

Wat is criminaliteit?

Soorten Criminaliteit

De Gevolgen van Cri...

Oorzaken van Crimi...

Bestrijding van Crimi...

De officier van Justitie

De Rechtzaak

Waarom straffen we ?

Eigen mening ?

Dit is een site over criminaliteit van Martin Broos uit klas H4D

Bestrijding van Criminaliteit:

Nederland is een democratische rechtstaat. De overheid moet zich dus ook aan regels houden. En een staat moet de grondwet houden en mensenrechten eerbiedigen.

Mensenrechten:
-Men mag mensen niet discrimineren
-Men mag mensen niet martelen
-Iedereen heeft recht ook een eerlijk proces
-Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting

Specifieke belangen:
Er zijn ook belangen waar de overheid zich aan moet houden van oedereen die in ons land de wet overtreed.
-Je mag alleen dat bestraffen wat in de wet strafbaar is gesteld
-Elk wetsartikel bevat een nauwkeurige omschrijving van wat erin staat
-Je kunt als vedachte geen 2 keer voor hetzelfde delict worden gestrafd
-Een verdachte is onschuldig totdat het bewezen is

Bescherming van de burgers:

-De Overheid moet optreden tegen personen die strafbaar bezig zijn
-De burgers moeten ook beschermd zijn tegen de overheid zelf
-Burgers moeten verzekerd zijn van de hulp van de politie en jusitie
-Wetgeving moet de burgers zekerheid geven

Tweesporenbeleid:

De overheid voert een tweesporenbeleid om de criminaliteit aan te pakken
-Preventieve maatregelen: Is opgericht om criminaliteit te voorkomen, is vooral bedoelt voor veelvoorkomende criminaliteit
-Respessieve maatregelen: Is Voor de zware criminaliteit en onder deze maatregelen verstaan we langdurigeen hoge straffen.

Taken van de Politie:
-Opsporen van strafbare feiten
-Verhoor van de verdachte
-Opmaak Procesverbaal
-Hulpverlening
-Handhaven openbare orde

Taken van de Officier van Justitie(OvJ)
-De OvJ leidt het verdere opsporingsonderzoek in samenwerk met de politie
-De OvJ bepaalt of een zaak verder vervolgd word
-De OvJ kan de zaak seponeren,schikken of vervolgen

Taken van de Rechters
-Tijdens een rechtzaak wijst de rechter het vonnis aan
-Dat vonnis kan wegens onschuld van de verdachte uit vrijspraak bestaan
-Hij kan ook iemand ontslaan van vervolging wegens gebrek aan bewijs

De Politie mag iemand:

-Staande houden en dan vragen naar personalia en legitimeren
-Aanhouden en arresteren
-Fouileren
-Gevangenisstraf
-Huiszoeking maar je moet wel een huiszoekingsbevel hebben
-Inbeslagname