Make your own free website on Tripod.com
< >

Menu

Wat is criminaliteit?

Soorten Criminaliteit

De Gevolgen van Cri...

Oorzaken van Crimi...

Bestrijding van Crimi...

De officier van Justitie

De Rechtzaak

Waarom straffen we ?

Eigen mening ?

Dit is een site over criminaliteit van Martin Broos uit klas H4D

De Officier van Jusitie:

De taken:
-Ze verwerken het procesverbaal dat de politie heedt opgemaakt
-Ze mogen niet dat opsporingsbeleid doen
-Ze leiden wel het opsporingsonderzoek
-De OvJ is de openbare aanklager
-Hij brengt de verdachte voor de rechter
-Hij eist de straf tegen de verdachte
-De OvJ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf van de verdachte

Alle Officieren van Jusitie samen vormen het Openbaar Ministerie

Als het onderzoek klaar is heeft de OvJ 3 keuzes:
-Seponeren (de verdachte word niet vervolgd)
-Schikken (Met een Geld boete vrij)
-Vervolgen (Verdachte voor de rechter brengen)