Make your own free website on Tripod.com
< >

Menu

Wat is criminaliteit?

Soorten Criminaliteit

De Gevolgen van Cri...

Oorzaken van Crimi...

Bestrijding van Crimi...

De officier van Justitie

De Rechtzaak

Waarom straffen we ?

Eigen mening ?

Dit is een site over criminaliteit van Martin Broos uit klas H4D

De rechtzaak:

In de rechtzaak bepaalt de rechter uiteindelijk of de verdachte schuldig is of niet.
Onafhankelijke rechters:
-Een rechter word altijd voor het leven benoemd (tot 60 jaar)
-Salaris van de rechter is bij de wet geregeld
-Het aantal rechters in een zakk staat van te voren vast

Soorten Gerechten:

Er zijn verschillende soorten gerechten in Nederland:
-Het Kantongerecht: Voor minder erge zaken/overtredingen
-De arrondissementsrechtbank: Voor misdrijven en voor zaken die van het kantongerecht afkomen en dan in hoger beroep gaan
-Het Gerechtshof: Voor hoge beroepszaken die vanuit de arrondissementbank komen.
-De Hoge Raad:Is Het hoogste van allemaal als je daar komt gaat men heel de zaak opnieuw onderzoeken.

Verloop van een rechtzaak:
-Dagvaarding verschijnt
-Opening
-Aanklacht wordt verwoord
-Rechter begint aan onderzoek
-Verhoor van vedachten en van eventuele getuigen
-De Officier van Jusitie houd zijn requisitor
-De advocaat probeert de verdachte te verdedigen
-De verdachte heeft het laatste woord
-De rechter doet uitspraak

Het Vonnis

De rechter beslist in het vonnis of de verdachte schuldig is of niet en welke straf hij dan krijgt.
Hij zal niet vaak de maximum straf geven want hij moet ook kijken onder welke omstandigheden de misdaad gepeelgd is.
En hij kijkt of de verdachte al eens getrafd is

Hulp:

Je kunt hulp krijgen in een rechtzaak door een advocaat te nemen of naar een bureau te gaan of naar een rechtwinkel te gaan.