Make your own free website on Tripod.com
< >

Menu

Wat is criminaliteit?

Soorten Criminaliteit

De Gevolgen van Cri...

Oorzaken van Crimi...

Bestrijding van Crimi...

De officier van Justitie

De Rechtzaak

Waarom straffen we ?

Eigen mening ?

Dit is een site over criminaliteit van Martin Broos uit klas H4D

Soorten Criminaliteit:

Er zijn verschillende soorten criminaliteit allereerst is er een verschil tussen Misdrijven en Overtredingen.

Misdrijven:
-Ernsige overtredingen
-Word je erger voor gestrafd
-Ze komen op je strafblad

Overtredingen:
-Minder ernstige overtredingen
-Word je minder erg voor gestrafd
-Komen niet op je strafblad

Soorten Delicten (Misdrijven-Overtredingen)
-Delicten tegen de openbare orde
-Misdrijven tegen leven en personen (bv Moord)
-Ruwheidsmisdrijven (bv Spullen vernielen)
-Vermogensmisdrijven (bv Diefstal)
-Sexuele misdrijven
-Verkeersmisdrijven
-Misdrijven tegen de opiumwet
-Economische delicten
-Milieu delicten

We kunnen criminaliteit ook indelen in veelvoorkomende criminaliteit en zware criminaliteit.
Veelvoorkomende criminaliteit is bv cd's kopieeren en snelheids overtredingen.